Afdelingsdirecteur Maurice Maeterlinckschool

visionair | onderwijskundig leider | besluitvaardig

visionair | onderwijskundig leider | besluitvaardig

De functie

Werk jij graag op een school waar een gemoedelijke sfeer en samenwerking met professionals belangrijke kenmerken zijn? Lever je graag een bijdrage aan (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen? Waar veel extra voorzieningen zijn en waarbij ook nog plannen zijn om in de nabije toekomst nieuwbouw te realiseren? De Maurice Materlinckschool in Delft biedt je deze kans. 


Op de Maurice Maeterlinckschool werken onderwijs, zorg en ondersteuning nauw samen rondom de leerling. Je zorgt daarbij voor een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving voor leerlingen, waarin zij zelfvertrouwen krijgen en een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen. Je werkt vanuit het motto ‘maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’, waarbij leerlingen worden toegerust op een toekomst die gericht is op een zinvolle en passende baan of dagbesteding. Ook  zorg je ervoor dat groepsteams en therapeuten nauw samenwerken volgens de ‘Eén kind één plan’ methodiek. 


Je bent integraal verantwoordelijk voor het primaire proces op de school, waaronder de personeels- en kwaliteitszorg. Vanuit een professionele cultuur in ontwikkeling stimuleer je een klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat. Je werkt met flair, humor en relativeringsvermogen en neemt het team goed mee in de ontwikkelingen. Het team ervaart in jouw aanpak een duidelijke, onderwijskundige richting en voelt zich gewaardeerd, doordat je de aanwezige talenten en specialismen optimaal weet te benutten. Afspraken nakomen vind je belangrijk en jouw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een open en veilig klimaat.  Medewerkers voelen zich door jou gemotiveerd en gestimuleerd en je bevordert teambuilding en samenwerking.


Je geeft samen met de sectordirecteur vorm aan de strategie en beleidsvorming en zet deze helder om naar concrete acties in de praktijk op school en steekt de handen uit de mouwen als er aangepakt moet worden. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern.


Ingangsdatum: 1 december 2022, of zoveel eerder als mogelijk.

Solliciteer nu

Stichting Resonans biedt:

 • Een (multidisciplinair) team van deskundige collega’s (o.a. leraren, vakspecialisten, onderwijsondersteuners en gedragsdeskundigen).
 • Een school met een goede naam en collegiaal werkklimaat.
 • Centrale ondersteuning en intercollegiaal overleg met collega afdelingsdirecteuren. 
 • Een uitdagende functie in een veranderende omgeving.
 • Een sectordirecteur die gericht is op samenwerking en kwaliteit.
 • Een op ontwikkeling gerichte organisatie.

Schaal

€2894 - €5784 | D12 cao PO

Fte

0,85 fte

Stichting Resonans

Informatie over de organisatie

De Maurice Maeterlinckschool biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen. De school is samen met  revalidatiecentrum Basalt op één locatie gevestigd in Delft. Het schoolteam verzorgt onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen, waarbij de revalidatieartsen en therapeuten van Basalt zorgen voor de revalidatiebehandelingen en onderwijsondersteuning. 


De afdeling VSO biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar. De dagelijkse leiding is in handen van de afdelingsdirecteur. Het doel van het onderwijs is om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Je werkt als teamspeler nauw samen met de twee andere afdelingsdirecteuren binnen dezelfde school (afdelingen SO). De Maurice Maeterlinckschool maakt onderdeel uit van stichting Resonans. Deze onderwijsstichting richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Naast deze school maken twee andere mytyl/tyltyl en zes (z)ml-scholen deel uit van Resonans speciaal onderwijs.


Resonans is gericht op onderwijs, zorg en ondersteuning op drie (z)ml-scholen (zeer moeilijk lerend) en drie scholen voor LG/(E)MB/LZ (lichamelijk gehandicapt/ ernstig meervoudig beperkt/ langdurig zieken). Resonans heeft als motto ‘Samen beter, beter samen’, wat tot uitdrukking komt in de samenwerking met ouders, scholen onderling, met partners en met samenwerkingsverbanden. De zes scholen vormen een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen: afdelingsdirecteur, sectordirecteur en college van bestuur. 


De stichting streeft een professionele cultuur na, waarin medewerkers samenwerken, met elkaar de dialoog voeren en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de resultaten.


Voor meer informatie zie de website van Maurice Maeterlinckschool en Resonans.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Je kunt met passie, betrokkenheid en enthousiasme leidinggeven.
 • Je zet jouw leidinggevende ervaring in om het team te coachen en te begeleiden in het ontwikkelen van een professionele cultuur.
 • Je bent visionair, creatief, ondernemend en hebt ervaring met veranderprocessen.
 • Je hebt lef en een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen.
 • Je bent daadkrachtig, communicatief sterk, constructief-kritisch, besluitvaardig en voorspelbaar.
 • Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Je bent flexibel, betrokken en betrouwbaar op afspraken.
 • Je bent vaardig in het opstellen, uitvoeren en borgen van beleidsplannen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs of bent bereid deze te volgen.
 • Ervaring in het leidinggeven aan professionals in het onderwijs.
 • Basiskennis over onderwijs en de ontwikkelingen Passend Onderwijs en de bereidheid om deze kennis te vergroten.
 • Affiniteit met en een groot hart voor de doelgroep leerlingen. 


Solliciteer nu

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving- & selectieprocedure voor Stichting Resonans. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 22 augustus 2022 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.
Lees hier onze tips voor een goed cv


Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of online. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Delft. 


Belangrijke data:

Sluitingsdatum: 22 augustus 2022

Voorgesprekken ScoliX: 2 september 2022

1e gesprek BAC: volgt

2e gesprek BAC: volgt


Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? 


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteer nu

Meer informatie?

Neem contact op met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

recruiter profile
Marcel van der Linden

Door verder te bladeren of op 'Accepteren' te klikken ga je akkoord met het opslaan van eerste- en derdeparij cookies op je apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij marketinginspanningen.

Privacyverklaring